بروزرسانی شده

دانلود Shast 2.2.0 شصت رمزبان بانک ملی سامانه رمز یکبار مصرف 60 برای اندروید

Shast

دانلود Shast شصت رمزبان بانک ملی سامانه رمز یکبار مصرف 60 برای اندروید


سامانه رمز یکبار مصرف

۶۰ شصت

– اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش های اﺻﻠﯽ بانک ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. در همین راستا بانک ملی ایران ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در دستور کار قرار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را معرفی نمود. با نصب برنامه

شصت

میتوانید هر یک رمز با عتبار ۶۰ ثانیه ای برای خود تولید کنید و از آن استفاده کنید


سامانه شصت ۶۰ برای چه محیط هایی مناسب است؟

  • ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و نصب شده در ﻧﻘﺎط ﻧﺎ اﻣﻦ
  • پایانه های فروش (POS) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر
  • ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ (دﺳﺖ فروش های ﺑﯿﻦ راﻫﯽ و …)
  • ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس
  • در مکان هایی ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه، اﻣﮑﺎن ورود رﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی را از وی ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

شصت جدید :

  • رفع مشکلات وبهبود عملکرد نرم افزار

اشتراک گذاری:
Share on Telegram
برنامه های مشابه
ارسال دیدگاه جدید
توجه: برای دریافت اطلاعیه ها حتماً ایمیل واقعی خود را وارد کنید. ایمیل شما برای دیگران قابل مشاهده نخواهد بود!

دیدگاه کاربران
پاسخ
پرویز جوانی باراز 24 آذر 1398

لطعا بیشتر راهنمایکنید

پاسخ
Zakeri 27 آذر 1398

آموزش فعال سازی داخل سایت بانک ملی هست

پاسخ
فرزین 26 اردیبهشت 1398

سلام
من رمزبان رو که میزنم هیچ صفحه ای باز نمیشه، کاملا صفحه سفیده، گوشیم galaxy s7 edge هستش، روی آیفون کار کرده، حسابی کلافه شدم. در ضمن developer option هم غیر فعاله

پاسخ
Zakeri 26 اردیبهشت 1398

سلام
من تست کردم مشکلی نداشت نسخه رسمی برنامه رو میتونی مستقیم از پست زیر دانلود کنی
https://barato.ir/ramzban/

پاسخ
میلاد2700 17 اردیبهشت 1398

این برنامه رو که نصب کنی و واردش بشی، برای دریافت رمز یکبار مصرف باید روی گزینه “رمز یکبار مصرف” که بالای گزینه هاش هست بزنی، و بعد یه برنامه بنام رمزبان رو میاره برای دانلود کنه و اونو باید نصب کنی که در اصل رمز یکبار مصرف رو اون برنامه میده، یعنی این برنامه ی 60خودش به هیچ کاری نمیاد(تا جایی که من فهمیدم) و اون برنامه رمزبان هم برای وارد شدنش نیاز داره که قسمت Developer Option یا همون گزینه های تهیه کننده گوشی رو غیرفعال کنی که خب این یه چیز ازار دهنده هست، چون من سرعت گوشی رو با اون قسمت انجام دادم و اگه بخوام برای هربار استفاده اونارو غیرفعال و دوباره بعد فعال کنم که نمیشه، میخوام شمام یه بررسی بکنید اگه میشه اون قسمتش رو غیرفعال کرد راهنماییم کنید.. با برنامه app cloner چندتا از دسترسی هاشو برداشتم اما کلا برنامه رو میزنه متوقف شد و اصلل واردش نمیشه

456456